ascensors amb dos accessos a 90 º
Persones Càrrega útil Pas lliure portes Tipus portes Amplada forat Fondària forat Amplada cabina Fondària cabina Descarga
6 450 800 telescòpica 1550 1550 1000 1250
8 630 800 telescòpica 1750 1550 1200 1250
12 900 900 telescòpica 1950 1700 1400 1400
13 1000 900 telescòpica 2050 1800 1500 1500

Ascensors Serra col·labora amb: